Myoko ni Sorin -- Rinzai Zen Center

Rinzai Zen Center on Mt. Cobb
http://www.mbzc.org/centers.php4

Myoko ni Sorin
P O Box 1350
Cobb, CA 95426
(707) 928-4120
myokun@jps.net

Mt. Cobb Saisho Zen-ji
P O Box 1290
Cobb, CA 95426
(707) 928-5667

No comments: